Hittegolf: wanneer moet je maatregelen nemen?

Het type maatregelen is afhankelijk van de temperatuur, de duur van de hittegolf, de aard van het werken of er sprake is van ozonpieken. Denk daarbij aan het inlassen van extra rustpauzes, verfrissende drank ter beschikking stellen of er voor zorgen dat je werknemers over persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld een zonnescherm) beschikken.

 

Wettelijk verplicht?

De welzijnswetgeving voorziet regels met betrekking tot werken bij hoge temperaturen. De nadruk ligt voornamelijk op preventie.

Jij als werkgever moet in samenwerking met je externe preventiedienst een risicoanalyse uitvoeren, rekening houdend met onder andere de fysieke werkbelasting, de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Op basis van de resultaten van die risicoanalyse moet je dus gepaste preventiemaatregelen nemen.

 

Temperatuur meten?

De temperatuur wordt gemeten met een vochtige globethermometer. Die houdt niet alleen rekening met de temperatuur, maar ook o.a. met de luchtvochtigheid. Dit noemt men de WBGT-methode (‘wet-bulb globe temperature’). Bij een gewone of lage luchtvochtigheid zal de WBGT aanzienlijk lager liggen dan de temperatuur uitgedrukt in graden Celsius.

Zo komt 30° Celsius met een gewone thermometer overeen met:

 • 22,7 WBGT bij 35 % vochtigheid
 • 25,4 WBGT bij 55 % vochtigheid
 • 28,2 WBGT bij 80 % vochtigheid

Zo komt 35° Celsius met een gewone thermometer overeen met:

 • 26,8 WBGT bij 35 % vochtigheid
 • 29,8 WBGT bij 55 % vochtigheid
 • 32,9 WBGT bij 80 % vochtigheid

De meeste ondernemingen beschikken niet over zo een toestel. Via FOD WASO kan je hierover meer lezen én een omrekeningstabel downloaden. In de berekeningstabellen kunt u alle mogelijke combinaties aflezen.

 

Welke maatregelen?

Bij overschrijding van de temperatuur moet je een aantal maatregelen nemen om de blootstelling aan warmte en de daaruit voorvloeiende risico’s proberen te voorkomen of te beperken tot een minimum.

 • gratis verfrissende dranken verstrekken;
 • binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren;
 • beschermingsmiddelen voorzien voor medewerkers die rechtstreekse aan zonnestraling worden blootgesteld (bv. zonnescherm).

Duurt de hinder voort dan moet je rusttijden toestaan.

 

In samenspraak met je preventieadviseur stel je op voorhand een programma van technische en organisatorische maatregelen op. Je kan:

 • alternatieve werkmethoden invoeren (bv. meer thuiswerk);
 • de werkroosters of arbeidsorganisatie aanpassen (bv. enkel in de voormiddag (zeer) zwaar werk verrichten, geen overwerk tijdens deze periode);
 • de duur en de intensiteit van de blootstelling verminderen (bv. meer pauzes);
 • als werkgever autonoom beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren. Tijdens deze periode krijgt de werknemer werkloosheidsuitkeringen van de RVA.

 

Bijkomende informatie en inlichtingen

Lees er alles over via FOD WASO of ga ten rade bij je preventieadviseur van je interne en/of je externe dienst voor preventie en bescherming.

 

Vragen?

Heb je nog voorbeelden van mogelijk te ondernemen acties, laat het ons dan zeker weten via eb.anavdaarded@ofni. We zullen dit dan toevoegen aan deze blog. Hartelijk dank.