Personeel

Personeel

Een toekomstgericht en professioneel personeelsbeleid vormgeven is geen sinecure. Als zaakvoerder komt het personeelsbeleid vaak bovenop je managementtaken. Door (een deel van) die taken te outsourcen, boek je opnieuw ademruimte in je agenda in en win je aan efficiëntie.

Onze office assistent is dan de oplossing om jouw loon- en personeelsadministratie efficiënt en nauwkeurig op te volgen in samenwerking met je sociaal secretariaat.

De Draad van Ariadne - Office Assistent - Administratie uitbesteden

Benieuwd of we ook in jouw administratie de draad terug vinden?

Een greep uit de taken die je onze office assistent probleemloos toevertrouwt:

  • documenten zoals arbeidscontracten, arbeidsreglementen en onthaalbrochures opmaken, al-dan-niet in samenspraak met een specialist
  • registratie van overuren, ziektedagen
  • beantwoorden van je vragen, of die van je werknemers over onder andere ouderschapsverlof en loonberekeningen
  • samenwerken met je sociaal secretariaat voor correcte en tijdige input bij loonberekening en algemeen personeelsbeheer
  • allerhande documenten helpen opstellen conform je huisstijl zoals een onthaalverklaring, voorbereidend document functionerings- of evaluatiegesprek, voorbereidend document voor aanvraag loonsverhoging van je medewerker
  • je interne dienst voor preventie en bescherming mee helpen opzetten en up-to-date houden
  • je externe dienst voor preventie en bescherming up-to-date houden
  • assistentie verlenen bij het opzetten van je hr-processen: rapportering, rekrutering en selectie
  • zoektocht naar een ander sociaal secretariaat
  • enz.
De Draad van Ariadne - Office Assistent - Administratie uitbesteden