Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk niet vergeten op te maken!

Zelfs bij één personeelslid! Bij kleine ondernemingen is het vaak de zaakvoerder zelf die hiervoor instaat, en dus preventieadviseur is.

De preventieadviseur moet jaarlijks een verslag opmaken over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW).
De werkgever moet dit jaarverslag in de onderneming bewaren en ter beschikking van de inspectie houden.

 

Doel jaarverslag?

Het jaarverslag:

  • geeft een samenvatting van de preventiemaatregelen die tijdens heel 2018 in de onderneming werden getroffen; en
  • dient om een statistisch beeld te geven van alles wat er in 2018 gebeurde op het vlak van welzijn op het werk.

Op deze manier krijgen de werkgever en het Comité voor preventie en bescherming op het werk een overzicht van de werking van de interne preventiedienst.

 

Inhoud verslag?

De wet bepaalt de inhoud van dit verslag. Zo dien je o.a. te melden of er in 2018 arbeidsongevallen waren binnen je onderneming, welke maatregelen je hebt genomen om de arbeidsveiligheid te verbeteren, maar ook welke acties je in 2019 zal nemen, enz.

 

Gevolgen voor de werkgever

De opmaak van het verslag is verplicht voor alle werkgevers. Op het niet-naleven van de bepalingen van de welzijnswet en de uitvoeringsbesluiten ervan, staan strafrechtelijke sancties.

 

Waar vind je formulier?

Op de website van de FOD WASO kan je de formulieren voor het jaarverslag betreffende 2018 downloaden. Je vindt er ook een verklarende nota, die kan helpen om de formulieren correct in te vullen.

 

Vragen?

Heb je nog vragen, contacteer ons gerust via eb.anavdaarded@ofni.